Landejendomme til salg i Danmark

Øv...

Det ser ud til, at vi endnu ikke har nogle ejendomme til salg i , indenfor dine søgekriterier.

Prøv evt. at ændre dine kriterier, eller vælge en anden by.

Landejendomme til salg

Hungrer du og din familie efter mere plads og afstand fra byens jag og larm? Nyder du naturlige omgivelser i et roligt miljø, hvor man kender sine naboer? Så kan landejendommen være den helt rette til dig. Læs mere om hvad der kendetegner denne boligtype, samt hvad du skal være opmærksom på.

Hvad er en landejendom?

Landejendomme og nedlagte landbrug kendetegnes som regel ved deres beliggenhed, der oftest er i en landzone. I enkelte tilfælde kan en bolig befinde sig inden for en byzone, men stadig høre under kategorien landejendom.

Der er mange betegnelser for landejendomme, og du har måske hørt om fritidslandbrug, landhus, skovløber- eller forvalterbolig. Grunden til de mange etiketter ligger i, at landejendomme differentierer sig meget hinanden imellem. Det væsentlige er dog, hvorvidt boligen har landbrugspligt eller ej, da dette er afgørende i forhold til mange faktorer.

De ejendommen, som indbefattes af landbrugspligten, er som udgangspunkt alle boliger, der har mere end 2 hektar jord tilknyttet, hvilket svarer til 20 tusinde kvadratmeter. Har du under 2 hektar jord, men alligevel landbrugspligt kan denne potentielt ophæves. I et sådan tilfælde søger du herom ved at kontakte Geodatastyrelsen.

Hvis din ejendom overstiger begrænsningen på 2 hektar, har du muligheden for at ophæve landbrugspligten ved at sælge noget af jorden fra, så du altså kommer under den førnævnte størrelse. Det er jordbrugskommissionen, som er en selvstændig myndighed, der giver tilladelse til den slags salg i overensstemmelse med landbrugsloven.

På landet kan der være mange boligtyper, som betegner sig som landejendomme, selvom de er fritaget for landbrugspligten. Der kan i denne sammenhæng være tale om nedlagte landbrug, landhuse eller lignende.

Uden krav om landbrugspligt er der ligeledes heller ikke regler for at holde arealet eller særlige lovbestemmelser i forhold til salg af boligen. Ved en landejendom fritaget for landbrugspligten gælder altså de samme regler, som der er for almene ejendomme eller fritidshuse i byzonerne.

Hvilken indflydelse har landbrugspligten?

Landbrugspligten har meget at sige i forhold til at købe, sælge og bo på en landejendom.

Denne har nemlig indflydelse på…
 • Belåning
 • Lovgivning
 • Beskatning
 • Rettigheder
 • Landbrugspligten dikterer, at du er forpligtet til at vedligeholde den jord, som følger med din bolig. Du skal ikke nødvendigvis dyrke arealet, men du er ansvarlig for at området ikke gror til. Hvis du ikke selv har interesse i at dyrke eller holde jorden, kan du vælge at forpagte arealet ud.

  Med landbrugspligten følger desuden bopælspligt, hvilket vil sige, at du eller en anden part skal have registreret adresse på ejendommen inden for 6 måneder efter, at du har overtaget den. Du har dog 2 år at løbe på, hvis du har arvet boligen eller på anden måde taget over for familie. Denne pligt gælder efterfølgende 10 år efter overtagelsen.

  Hvis der er landbrugspligt på din ejendom, kan du ikke tegne en ejerskifteforsikring. Dette er i øvrigt også tilfældet med boliger, hvor længer, udhuse og driftsbygninger til landbrug optager mere end 50% af det samlede areal, da området her betegnes som en erhvervsejendom.

  Ydermere er der specielle regler inden for beskatning i forhold til salg af landejendomme med landbrugspligt. Her skal du betale ejendomsavanceskat, hvilket er beskatning af fast ejendom, der først træder i kraft i forbindelse med salg. Det, som der trækkes skat fra, er overskuddet fra salget, hvilket findes ved at trække salgsbeløbet fra den pris, man selv har givet for boligen.

  Hver anden dansker drømmer om et liv på landet

  En undersøgelse lavet fra YouGov, til Videncentret Bolius, slår fast at over halvdelen af danskerne fra tid til anden har drømme om at lægge bylivet på hylden til fordel for den rolige tilværelse på landet. Her er det især de grønne vidder, den skønne natur og de billigere boliger, som trækker i befolkningen.

  Med en landejendom får du…
 • Flere kvadratmeter til en lav kvadratmeterpris
 • En tilværelse tæt på naturen og langt fra støj og forurening
 • Muligheden for at holde mange dyr eller have en handy nyttehave
 • I mange sammenhænge giver det god mening at rykke familien fra by til land. Det kan være praktisk grundet familiens størrelse, familiens fritidsaktiviteter eller i forbindelse med et ønske om at give dine børn en opvækst tættere på naturen.

  Det er perfekt for den større familie af bosætte sig på landet, da der her både er plads til, at alle kan samles i en større stue, køkken eller køkken alrum, samtidig med at alle kan få deres eget personlige rum. Så selvom man måske er en familie med mange børn, er der kvadratmeter nok til at have en kæmpe sofa eller et langt spisebord, så alle familiemedlemmer kan være med, uden at man behøver at sidde på skødet af hinanden.

  Selvom man ikke er mange under samme tag, kan det stadig give god mening at anskaffe sig en landejendom. Har man for eksempel en pladskrævende hobby, er der altså uden problem areal nok til at tilgodese denne i en landzone. Det kan også være nødvendigt at flytte udenfor bygrænsen, hvis man har interesser, som kan være til gene for naboerne.

  Landejendommen er eksempelvis optimal til dig, der elsker at køre motorcross og drømmer om din egen bane, til dig som har brug for et stort og uforstyrret fotoatelier eller til dig der har et band, som mangler et sted at øve.

  Hvis du går og smådrømmer om at blive selvforsynende eller ønsker at holde dyr, er denne boligtype den helt rette for dig. Du har nemlig god mulighed for at plante afgrøder, da der følger større jordstykker med din bolig. Desuden kan du uden nogen form for ekstra godkendelse holde både køer, heste, grise, lam, geder, høns og hunde i begrænset antal.

  Synes du, at livet på landet lyder tiltrækkende, men kan ikke forestille dig at udfylde al’ pladsen? Så er det muligt for dig at udleje dele af din ejendom. På den måde kommer hver en kvadratmeter til gode, og du får et supplement til afdraget på din bolig.

  Besøg Selvmælger.dk for at få dine boligdrømme til at gå i opfyldelse - klik her

  Hvilke ting skal du være opmærksom på ved køb af landejendom?

  Selvom selve ejendommen kan være billigere, hvis man sammenligner kvadratmeterpriser for andre boligtyper og landejendommen, kan driften og vedligeholdelsen heraf godt være dyrere. Det skyldes, at ejendommen som oftest er større, og dermed følger større udgifter til vedligeholdelsen.

  Mange af de ældre landejendomme har ikke så god isolering og opfylder i øvrigt ikke de lovmæssige krav til installationer. Derfor kan der følge udgifter til denne slags forbedringer med investeringen af sådan en type ejendom.

  Du kan med fordel få boligens byggetekniske stand gennemgået af en professionel, som kan vurdere, hvor mange penge du skal forvente at lægge til side til formålet. En byggesagkyndig kan give dig et overblik over boligen og eventuelle sidebygningers stand. Derudover er der et lovkrav, som siger, at der skal udarbejdes et energimærke på den del af ejendommen, som skal bruges til beboelse.

  Da du selv har ansvaret for din grund, må du også formode, at det bliver nødvendigt at afsætte mere tid til at tage dig af boligen og udearealerne, der følger med. Selve denne vedligeholdelse kan være noget af det, som trækker folk til landet, da for eksempel det at ordne have er en fritidsinteresse for flere.

  Vær opmærksom på…
 • Om landejendommen uden landbrugspligt har bopælspligt
 • Hvis din ejendom er under 5,5 hektar, og der ikke bliver drevet landbrug på grunden, kan SKAT vurdere den til ikke at være en landbrugsejendom
 • Din landejendom kan altså blive beskattet som et alment byhus, selvom den er placeret inden for en landzone, hvilket er langt dyrere ift. beskatning
 • Læs mere om: Hvad skal man især være opmærksom på, når man køber hus?

  Vil du også sælge selv?

  Pris

  til

  DKK

  Størrelse

  til

  m2

  Værelser

  til

  m2