Boligmarkedet i 2019

Hvis du overvejer at sælge din ejendom, er det en god idé at gøre det, når boligmarkedet giver dig den mest fordelagtige pris. Det kan være svært at spå om boligmarkedets tilstand, fordi det hele tiden er i bevægelse, men her har vi alligevel prøvet. Så læs med hvis du vil have et indblik i situationen.

Man har førhen set, hvordan boligmarkedet i den grad er med til at styre økonomien i et samfund. Helt galt gik det tilbage ved finanskrisen, hvor det især var boligboblen, som var med til at springe økonomien. Men hvordan ser det ud i dag? Og hvad betyder boligmarkedet præcis for dig, som overvejer at sælge din bolig nu?

Prisstigninger

Ligesom de foregående år ser man, at der i 2019 er prisstigninger for husejerne. Det betyder, at du som husejer kan få mere for din bolig.

Man har i de sidste 4 år set, hvordan prisstigningerne især har centreret sig om storbyerne, men i 2019 ser det ud til, at andre områder også bliver inviteret med til prisfesten. Københavnsområdet forbliver dog det område i Danmark, hvor husejerne fortsat oplever den største værdistigning. Nord for hovedstaden er der især grund til jubel, men som sagt får stadig flere udenfor dette område en bid af kagen.

En af de større forskelle man ser fra foregående år til nu, er at prisstigningerne sker langsommere. Det bunder blandt andet i, at folk flytter mere fra storbyerne til andre områder, hvor der er et større udbud, og dermed også mindre prispres da sælgerne ikke på samme måde kan vælge og vrage mellem købere.

Især ejere af villaer og rækkehuse bliver belønnet i mange dele af landet. Det viser en prognose over den forventede prisudvikling fra Nykredit.

Ovenstående udvikling ser ud til at fortsætte til 2020.

Gode muligheder for salg

Man kan i øjeblikket rolig overveje at sælge sin bolig, da mulighederne ser gode ud.

Generelt oplever man, at det går godt i Danmark. Ledigheden er rekordlav, hvilket betyder, at mange af os er i arbejde. Ovenikøbet kan man se, at månedslønnen stiger en smule. Samtidig med at folk har flere penge mellem hænderne, fortsætter renterne med at være rekordlave.

Helt simpelt kan man sige at: lave renter + høj beskæftigelse = gode muligheder for salg af bolig.

Overvejer du at sælge, men er i tvivl om hvor meget din bolig er værd? Det er der heldigvis råd for! Læs her om hvad din bolig er værd.

Nye boligskatteregler

I 2018 indførte man nye boligskatteregler, som skulle gøre det sværere at få lån med afdragsfrihed og variabel rente, for de boligejere som låner mere, end det der svarer til fire gange deres indkomst og mere end 60 procent af boligens værdi.

Det gjorde man i et forsøg på at styre boligprisudviklingen, som galoperede afsted. Man ved endnu ikke om reglerne vil føre til en mere stabil udvikling, da disse nye regler først træder i kraft i år 2021.

Det har dog stadig en effekt nu, da de boligejere som har købt bolig før 2021, vil få en skatterabat for at sikre sig mod uretfærdig ekstrabetaling ved overgangen.

Det betyder, at man skal købe bolig inden år 2021, for at få del i skatterabatten. Det vil nogle potentielle købere vil have med i deres overvejelser, og det kan måske skubbe dem til køb før frem for senere.

Hvis du overvejer at sælge din bolig, men ikke har styr på hvilke officielle krav der er til dokumentation og rapportering heraf, kan du læse om emnet via dette link.