Indhent dine dokumenter

Det er altid en god idé, at have styr på dine dokumenter når du skal sælge din ejendom.
Hvis du vil spare en masse penge, så kan du selvfølgelig også gøre det selv.

Der er dog 3 dokumenter som vi anbefaler, at du får en bygningsagkyndig til at udarbejde for dig.

Det drejer sig om dokumenterne:
• Energimærke (Som er lovpligtig at have inden du opretter din ejendom hos nogen form for ejendomsmægler)
• Tilstandsrapport (Som er super god at have, den potentielle køber vil i de fleste tilfælde ikke være interesseret i din ejendom hvis ikke du har den på plads)
• Eleftersyn (Også super nyttig at have, så køberen kan blive  tryg i købet)

Vi anbefaler at du får www.botjek.dk til at udarbejde disse dokumenter for dig, så både du og køberen er tilfredse, også efter købet.

Der er dog også mange andre, der kan tilbyde dig denne service, og det er helt op til dig hvem du benytter.
Hvis du vil have et tilbud fra botjek, kan du kontakte dem på:

Telefonnummer: 73436100
E-mail: 6400@botjek.dk

Herefter siger du at du har en ejendom på selvmægler som du gerne vil have de nødvendige dokumenter til.

Du kan også kontakte os, vi sætter dig med glæde i kontakt med dem.
Vi anbefaler også kraftigt at have en ejerskifteforsikring.

For at indhente de andre nyttige dokumenter, kan du bruge nedenstående links.
•	Den offentlige information server Link: https://www.ois.dk
•	Matrikelkort Link : http://gst.dk/matriklen/
•	Jordforureningsattest link : http://dmpjordsite.azurewebsites.net/
•	Tingbogsattest og Evt. Servitutter link : http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/Pages/default.aspx
•	Den offentlige ejendomsvurdering link : http://boligejer.dk/
•	Pantebreve, Låneoplysninger og Evt. opkrævninger
•	Regnskab fra grundejerforeningen
•	Forsikringspolicer
•	Energimærkning Indebære Dokumentation af isioleringsattester
•	El Installations Tjek, Er din El installation Godkendt af et autoriseret firma?
 
Sørg for at de informationer du giver køber er korrekte, da det kan ende med erstatningskrav, hvis du begår fejl.

Vi forbeholder, at der kan være flere ting der skal fremvises ved salg og tager derfor ingen ansvar for dine dokumenters ægthed.

Energimærke, tilstandsrapport og elinstallationsrapport:

Et energimærke er obligatorisk, når du ønsker at sælge et parcelhus. Dog er et energimærke kun obligatorisk, hvis det forrige energimærke der er blevet indhentet er mere end 7 år gammelt. Hvad koster et energimærke? Det er meget forskelligt, da der hvert år bliver fastsat nye maksimal priser af staten, Det betyder at det altid er en fast pris. Priser pr. 1. januar 2019 Den øvre honorargrænse inkl. moms er på 6.071 kr. for en bygning på under 100 m2 6.679 kr. for en bygning på 100-199 m2 7.285 kr. for en bygning på 200-299 m2 1.098 kr. for et enfamiliehus uden bygningsgennemgang. Der sker en pristalsregulering pr. 1. januar hvert år efter Danmarks Statistisk nettoprisindeks. I nogle tilfælde skal maksimumhonoraret nedsættes med følgende beløb: • kr. 359 inkl. moms, hvis ejendommen er opført efter 1. januar 1980 • kr. 1.196 inkl. moms, hvis der foreligger en energimærkning af bygningen, der er udarbejdet i henhold til energimærkningsreglerne fra 1. september 2006 • kr. 240 inkl. moms, såfremt energikonsulenten modtager målfaste tegninger, som indeholder information om rørlængder -og dimensioner samt om isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner. Honorarnedsættelserne gælder dog ikke for energimærkning uden bygningsgennemgang. Kilde : Boligejer.dk Priser og gyldighed ved elinstallationsrapporter Pr. 1. januar 2016 er bestemmelserne om maksimalvederlag ophævet. Det betyder, at Sikkerhedsstyrelsen ikke længere fastsætter et loft for vederlag for udførelse af elinstallationsrapporter. Fornyelse af elinstallationsrapporter Ved fornyelse af elinstallationsrapporter aftales hvilken reduceret pris, der skal betales for den nye rapport. Tillæg for administrationsgebyr For hver udarbejdet elinstallationsrapport kan den autoriserede elinstallatørvirksomhed opkræve 77 kr. i administrationstillæg. Gyldighed Elinstallationsrapporten er gyldig i et år. Ejerskifteforsikring For at kunne indhente tilbud på ejerskifteforsikring skal der foreligge en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Hvis du som sælger ønsker at anvende huseftersynsordningen, skal du sørge for at få bestilt rapporterne, så du efterfølgende kan indhente forsikringstilbud. Køber behøver ikke acceptere det forsikringstilbud, som sælger har fremlagt, men kan frit vælge et andet forsikringsselskab. Sælger er dog kun forpligtet til at betale et beløb, der svarer til halvdelen af præmien på det billigste forsikringstilbud, som han har givet til køber. Dette gælder uanset, om køber vælger sælgers tilbud, eller et der er dyrere eller billigere. Det kan ofte godt betale sig, at du som køber kontakter flere forsikringsselskaber for at få tilbud på en ejerskifteforsikring. Spørg forsikringsselskabet om priser og vilkår. Du skal som sælger skriftligt tilbyde køber at betale ½ delen af det billigste tilbud på en ejerskifteforsikring som du har fremlagt til køber. Dette tilbud skal foreligge inden der indgås en købsaftale med Køber – vi anbefaler at du kontakter en advokat herom. Pris? Prisen på en ejerskifteforsikring varierer fra selskab til selskab og afhænger af ejendommens størrelse, alder og pris. Prisen afhænger også af, om køber tegner en forsikring med standarddækning eller en forsikring med udvidet dækning. I 2015 varierer forsikringspræmien mellem ca. kr. 8.000 for de billigste standarddækninger til ca. kr. 45.000 for de dyreste forsikringer med udvidet dækning. Der er tale om en éngangspræmie, som således betales en gang for alle for den valgte løbetid.
← Tilbage til de andre guides